Učimo boje i oblike

D odavno zna šta je lopta. Kada ga pitamo gde mu je lopta, on uvek ode do jedne, njegove “omiljene”, narandžaste loptice, uzme je i ponosno nam je pokaže.

učenje boja i oblika sa decom

Ostale lopte nisu za njega “lopte”. Samo tu malecku tako “zove”. Smislila sam stoga način da ovaj naziv proširimo, ustalimo, učvrstimo u našoj maloj “bazi znanja”.
Izdvojila sam sve lopte koje imamo u kući i strpala ih u jednu veliku posudu.Opširnije »