Pravila korišćenja

Svi tekstovi sa ovog bloga su autorski (ako nije drugačije navedeno).

Možete ih preuzimati isključivo u vidu deljenja linka.

Tekst i fotografije možete u izvornom obliku preuzeti samo uz moju pisanu saglasnost. Tekst u tom slučaju preuzimate uz jasno navođenje izvora, na početku i na kraju teksta – u vidu linka ka home page-u ili originalnom tekstu. 

Neovlašćeno korišćenje i objavljivanje tekstova bez dozvole autora smatra se kršenjem autorskih prava bloga i podložno je odgovornosti.